აკრილის აბაზანა და სპა

 • White Sanitary Grade Duke Acrylic Manufacturing

  აკანილის თეთრი სანიტარული კლასის წარმოება

  აკრილის ფურცელი Duke® Bathtub & Spa არის აკრილის კლასი, რომელსაც აქვს თვისებები, სპეციალურად შექმნილი წარმოებისთვის და სანიტარული მოწყობილობები.

  სანიტარული მოწყობილობისთვის საჭირო თვისებების შესატყვისი ფურცლის გადაკეტვა უნდა მოხდეს ჯვარედინი კავშირი არის ქიმიური პროცესი, რომლის დროსაც პლასტმასა გადაიქცევა გრძელი ჯაჭვის მოლეკულების ნარევიდან ურთიერთდაკავშირებულ ქსელში.

  წარმოებაში, ეს იძლევა აკრილის "ცხელ ძალას" ისე, რომ აკრილის გაწელება ხდება თერმოფორმირების დროს, გაყოფის ან დარტყმის გარეშე. ეს ასევე ნიშნავს უფრო კონტროლირებად და თანაბრად თერმოფორმირების პროცესს. აბაზანის ან შხაპის უჯრის აკრილის კანს უფრო თანაბარი განაწილება აქვს და ნაკლებად არის მიდრეკილი თხელი ლაქებისკენ.

  შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს EN 263

   

 • 3.2mm White Sanitary Acrylic Sheet

  3.2 მმ თეთრი სანიტარული აკრილის ფურცელი

  აკრილის ფურცელი Duke® Bathtub & Spa არის აკრილის კლასი, რომელსაც აქვს თვისებები, სპეციალურად შექმნილი სანიტარული მოწყობილობების წარმოებისა და მუშაობის მოთხოვნებისათვის.

  სანიტარული მოწყობილობისთვის საჭირო თვისებების შესატყვისი ფურცლის გადაკეტვა უნდა მოხდეს ჯვარედინი კავშირი არის ქიმიური პროცესი, რომლის დროსაც პლასტმასა გადაიქცევა გრძელი ჯაჭვის მოლეკულების ნარევიდან ურთიერთდაკავშირებულ ქსელში.

  წარმოებაში, ეს იძლევა აკრილის "ცხელ ძალას" ისე, რომ აკრილის გაწელება ხდება თერმოფორმირების დროს, გაყოფის ან დარტყმის გარეშე. ეს ასევე ნიშნავს უფრო კონტროლირებად და თანაბრად თერმოფორმირების პროცესს. აბაზანის ან შხაპის უჯრის აკრილის კანს უფრო თანაბარი განაწილება აქვს და ნაკლებად არის მიდრეკილი თხელი ლაქებისკენ.

  შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს EN 263