Სოციალური პასუხისმგებლობა

Chengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd.

Სოციალური პასუხისმგებლობა

როგორც მონარქის ჯგუფის შვილობილი კომპანია, ჰერცოგი აკრილის ფურცელი მონაწილეობს "Responsible Care®" - ში, საერთაშორისო პროგრამაში, რომელიც მიზნად ისახავს ქიმიური მრეწველობის მუშაობის გაუმჯობესებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა.
აკრილის ფურცლის წარმოების ყველა პროცესი მკაცრად იცავს შემდეგ ასპექტებს:

1 პროცესის უსაფრთხოება

2 გარემო

3 ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოება

4 გადაუდებელი ღონისძიება

5 პროდუქტის განაწილება და მართვა

(10)
(24)
(12)

DUKE აკრილის ფურცლის ყველა თანამშრომელი ერთად მუშაობს ჩვენი დაპირებების შესრულებაზე. ჩვენ ყველანი პასუხისმგებელნი ვართ, რომ ჩვენი სიტყვებსა და მოქმედებებს შორის არ არსებობს განსხვავება. ჩვენ მზად ვართ ჩვენი ბიზნესის მდგრადი განვითარებისკენ, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის საფუძველია გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული მოსაზრებები. ჩვენი კულტურები ასევე ილუსტრირებულია კაცობრიობაში, გარემოში და პროდუქტში.
Enterprise Vision: გახდი აკრილის ფურცლების მსოფლიო კლასის ბრენდი.
საწარმოს მისია: მიაღწიეთ დიდ DUKE აკრილის ფურცელს პერსონალის წარმატებით და მიაღწიეთ DUKE აკრილის ფურცლის წარმატებას საზოგადოებისთვის სამაგიეროს დასაფარად.
საწარმოს მიზანი: პირველ რიგში მიიღეთ მომხმარებელი, მუდმივად ისწრაფეთ სრულყოფისკენ და შეასრულეთ ვალდებულებები.
საწარმოს სტილი: მიიღეთ ინიციატივა და იყავით მკაცრი, ეფექტური და პრაგმატული.
Enterprise Spirit: იყავით ერთიანი, მკაცრი და პოზიტიური.
ამ ვალდებულებების პრაქტიკულად გადაქცევამ მოგვიტანა მოქმედებაზე ორიენტირებული დაპირებების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს პროგრესის მიღწევას.